+34 699 41 00 47 info@protectora-apan.org
PROCÉS D'ADOPCIÓ

 

Quin és el procés d’adopció:

1. Empleneu el qüestionari que trovareu prement el botò de sota i envieu-nos-el per whatsapp al +34 699410047.

2. El més aviat possible us respondrem per resoldre qualssevol dubte del qüestionari o que tingueu i concretarem una visita al refugi (sempre dissabte o diumenge i en horari de 9:30 a 13:30).

3. El dia de la visita us ensenyarem i us explicarem el caràcter i necessitats del pelut que hagueu pre-seleccionat (si es que ho heu fet) i la resta de peluts que nosaltres creiem que podríen encaixar en el vostre perfil de família i estil de vida. (mai es farà l’adopció el mateix dia de la primera visita).

4. Si tot va bé, hi ha matx i als membres del refugi ens sembla tot correcte, després de resoldre-us qualsevol dubte que tingueu sobre el procés d’adopció i l’adaptació, concretarem un altre dia posterior per formalitzar el contracte d’adopció si escau.

5. Si teniu altres membres de la família a casa que no hagin pogut vindre a la primera visita, o si teníu gos a casa, sol·licitarem com a mínim una segona visita amb aquest per veure si hi ha matx per la seva part (també son part important de la família i hem de veure si es duràn bé o no). Aquesta segona visita pot succeir en més visites si així ho creiem convenient des de el refugi o si els adoptants ho sol·liciten, depenent de cada cas concret.

6. Concretarem el día per formalitzar l’adopció i que us pugueu endur al nou membre de la família a casa! FELICITATS!

El dia de l’adopció haureu de portar tota la documentació que sigui necessària i se us sol·liciti, a més de collar, arnés i corretja o transportí, tot el necessari per endur-vos el pelut a casa. El pagament de l’adopció es pot realitzar en tarjeta o efectiu.

 

Què inclou l’adopció:

Esterilització

Tots els animals del refugi s’entreguen esterilitzats o amb compromís de fer-ho si per alguna raó de salut o edat no ho està el dia de l’adopció. En aquest supòsit, es gestionarà de manera individualitzada i està inclós en l’adopció sempre que es fagi als veterinaris amb els que tenim conveni. 

En cap cas, es permetrà la no esterilització, podent suposar la retirada de la custòdia de l’animal per part de l’entitat.

*Totes les esterilitzacions es contemplen segons l’individu i si això li pot perjudicar o no en el seu desenvolupament personal.

Desparasitació inter i externa

Tots els animals del refugi es desparasiten regularment, però un cop adoptat, recomanem tornar-ho a fer a casa seguint les recomanacions vetrinàries.

Microxip

Tots els animals del refugi estàn identificats amb microxip. Aquest microxip pot estar donat d’alta a ANICOM o no, o fer-ho a nom de l’anterior propietari. En qualsevol cas, és tasca de l’adoptant el donar-lo d’alta o fer el canvi de nom censant-lo al seu municipi (obligatori per llei), i adicionalment recomanem fer-ho també a AIAC a través del vostre veterinari.

*En tots dos casos, el tramit pot suposar un cost.

Vacunes

Tots els animals del refugi tenen i s’entreguen amb les vacunes obligatòries al día. A Catalunya, la vacuna de la ràbia en gossos no és obligaròria (actualment, maig 2023). Un cop adoptat, recomanem posarla sobretot si viatjeu fora de Catalunya ja que acostuma a ser obligatòria.

Cartilla

Tots els animals del refugi comptan amb la seva cartilal veterinària individual i actualitzada. Aquesta es fa entrega passats +15 díes del día de l’adopció, i s’ha de vindre a buscar al refugi.

*Es pot enviar per correu. El cost còrre a càrrec de l’adoptant i estarà determinat per l’empresa d’enviaments que el refugi tingui contactada.

Salut

Tots els animals del refugi estàn testats de les malaltíes més comunes per la seva espècie.

En el cas dels gats, se’ls hi fa test ràpid de FIV, FeLV en arribar al refugi.

En el cas dels gossos se’ls hi fa test ràpid de leishmaniosis en arribar al refugi. Si el resultat es positiu o dubtòs, es realitza analítica per determinar el seu estat i gravetat si es el cas. Si el resultat és positiu, depenent de l’estat es medicarà segons les instruccions veterinàries, i es realitzaràn analítiques de control regulars per determinar l’evolució.
L’adoptant pot tindre accés a aquestes analítiques si les sol·licita.

Tots els problemes veterinàris que pugui patir l’animal, dintre dels primers 15 díes d’adopció o posteriors si la malaltia ve derivada de la seva estada al refugi, el refugi s’en fa responsable sempre i quan l’adoptant ho comuniqui abans i el dugui als veterinaris amb els quals tenim conveni. Cada cas s’estudiará en particular.

Adaptació

L’adopció inclou un manual de bones pràctiques amb pautes bàsiques per la correcta adaptació a casa de l’animal.

En el cas dels gossos també oferim el servei de la nostra educadora canina que coneix de primera mà a tots els gossos del refugi i us podrà donar unes pautes més acurades i personalitzades per cada cas (via whatsapp).

En casos greus d’adaptació de gossos i en qualsevol cas de gats, s’aconsellarà la contractació dels serveis d’un educador o etòleg de confiança per resoldre els problemes de manera més personalitzada i presencial si es possible i escau.

*Els serveis dels especialistes no estàn inclosos a l’adopció, només la recomanació

 

Què no inclou l’adopció:

Qualsevol assumpte no especificat en aquest apartat i/o que no hagi estat consensuat en cada cas concret amb els responsables del refugi.

Translate »
Facebook
Instagram