+34 699 41 00 47 info@protectora-apan.org
PROCÉS D'ADOPCIÓ

 

Quin és el procés d’adopció?

1. Empleneu el qüestionari que trovareu prement el botò de sota i envieu-nos-el per whatsapp al +34 699410047.

2. El més aviat possible us respondrem per resoldre qualssevol dubte del qüestionari o que tingueu i concretarem una visita al refugi (sempre dissabte o diumenge i en horari de 9:30 a 13:30).

3. El dia de la visita és important que hi sigueu tots o la majoría de persones que conviureu amb el nouvingut. Us presentarem i explicarem el caràcter i necessitats del pelut que hagueu pre-seleccionat (si es que ho heu fet) i la resta de peluts que nosaltres creiem que podríen encaixar en el vostre perfil de família i estil de vida exposats al questionari.

*mai es farà l’adopció el mateix dia de la primera visita.

4. Si tot va bé, hi ha matx i als membres del refugi ens sembla tot correcte, després de resoldre-us qualsevol dubte que tingueu sobre el procés d’adopció i l’adaptació, concretarem un altre dia posterior per formalitzar el contracte d’adopció si escau.

5. Si teníu altres gossos a casa o que hi convuiràn bastant temps en algún moment de l’any, sol·licitarem com a mínim una segona visita posterior amb aquest per veure si hi ha matx per la seva part, també son part important de la família i hem de veure si es duràn bé o no.
Aquesta segona visita pot succeir en més visites si així ho creiem convenient des de el refugi o si els adoptants ho sol·liciten, depenent de cada cas concret.

*Aquestes visites es poden realitzar en quaslevol cas si ho creieu oportú o esteu indecissos, per veure el caràcter de l’animal i el vincle que podeu tindre amb ell.

*No aplicable en adopcións de gats.

6. Concretarem el día per formalitzar l’adopció i que us pugueu endur al nou membre de la família a casa! FELICITATS!

 

El dia de l’adopció haureu de portar tota la documentació que sigui necessària i se us sol·liciti, a més de collar, arnés i corretja o transportí, tot el necessari per endur-vos el pelut a casa.
El pagament de l’adopció es pot realitzar en tarjeta o efectiu.

 

Recordeu també que per el procés d’adaptació a casa i el futur, tindreu a la vostra disposició diferents recursos seleccionats per fer la vostra vida més fàcil i plena.

⮕ RECURSOS PER ADOPTANTS

 

Què inclou l’adopció?

Esterilització

Tots els animals del refugi s’entreguen esterilitzats o amb compromís de fer-ho si per alguna raó de salut o edat no ho està el dia de l’adopció. En aquest supòsit, es gestionarà de manera individualitzada i està inclós en l’adopció sempre que es fagi als veterinaris amb els que tenim conveni. 

En cap cas, es permetrà la no esterilització, podent suposar la retirada de la custòdia de l’animal per part de l’entitat.

*Totes les esterilitzacions es contemplen segons l’individu i si això li pot perjudicar o no en el seu desenvolupament personal.

Desparasitació interna i externa

Tots els animals del refugi es desparasiten regularment tant interna com externament, però un cop adoptat recomanem tornar-ho a fer a casa seguint les recomanacions vetrinàries.

Microxip

Tots els animals del refugi estàn identificats amb microxip. Aquest microxip pot estar donat d’alta a ANICOM o no, o fer-ho a nom de l’anterior propietari. En qualsevol cas, és responsabiltiat de l’adoptant el donar-lo d’alta o fer el canvi de nom censant-lo al seu municipi (obligatori per llei).

Adicionalment recomanem fer-ho també a AIAC a través del vostre veterinari, sobretot si teniu intenció de sortir de Catalunya.

*En tots dos casos, el tramit pot suposar un cost.

Vacunes

Tots els animals del refugi tenen i s’entreguen amb les vacunes obligatòries al día. Les vacunes necessàries posteriors seràn responsabilitat de l’adoptant.

*A Catalunya, la vacuna de la ràbia en gossos no és obligaròria (actualment, maig 2023).Un cop adoptat, recomanem posarla sobretot si viatjeu fora de Catalunya ja que acostuma a ser obligatòria.

Cartilla

Tots els animals del refugi comptan amb la seva cartilal veterinària individual i actualitzada. Aquesta es fa entrega passats +15 díes del día de l’adopció, i s’ha de vindre a buscar al refugi.

*Es pot enviar per correu. El cost correrà a càrrec de l’adoptant i estarà determinat per l’empresa d’enviaments que el refugi tingui contactada en el moment.

Salut

Tots els animals del refugi es revisen regularment i es mediquen sota prescripció veterinària segons cada cas concret.

L’adoptant serà informat de l’estat de salut conegut de l’animal a adoptar, medicació actual si es que en pren alguna, proves a fer en un futur si escauen i possibles contratemps sempre i quan se’n tingui coneixement.

Si es possible i segons cada cas concret, s’aportarà per aprt del refugi part o totalitat de la medicació que estigui prenent l’animal.

*Per desgràcia, tot i tractar amb cura i atenció a tots els animals del refugi, pot ser que se’ns passi per alt alguna patología o malaltía. Tots els problemes veterinàris que pugui patir l’animal, dintre dels primers 15 díes des de l’adopció o posteriors si la malaltía o patología ve derivada de la seva estada al refugi, el refugi s’intentarà fer responsable dintre de les possibilitats, sempre i quan l’adoptant ens ho comuniqui amb antel·lació i el dugui als veterinaris amb els quals tenim conveni. Cada cas s’estudiará en particular.

Malalties comunes

Tots els animals del refugi estàn testats de les malalties més comunes per la seva espècie.

En el cas dels gats, se’ls hi fa test ràpid de FIV i FeLV un cop s’esterilitzen.

En el cas dels gossos se’ls hi fa test ràpid de leishmaniosis en arribar al refugi i si amb el temps tenen algún símptoma aparent que fagi sospitar . Si el resultat es positiu o dubtòs, es realitza analítica per determinar el seu estat i gravetat si es el cas. Si el resultat és positiu es medicarà segons les instruccions veterinàries i es realitzaràn analítiques de control regulars per determinar l’evolució.

L’adoptant pot tindre accés a aquestes analítiques i informes si les sol·licita.

Adaptació

L’adopció inclou un manual de bones pràctiques amb pautes bàsiques per la correcta adaptació a casa de l’animal.

En el cas dels gossos també oferim el servei de la nostra educadora canina que coneix de primera mà a tots els gossos del refugi i us podrà donar unes pautes més acurades i personalitzades per cada cas (via whatsapp).

En casos greus d’adaptació de gossos i en qualsevol cas de gats, s’aconsellarà la contractació dels serveis d’un educador o etòleg de confiança per resoldre els problemes de manera més personalitzada i presencial si es possible i escau.

Recordeu també que per el procés d’adaptació a casa i el futur, tindreu a la vostra disposició diferents recursos seleccionats per fer la vostra vida més fàcil.

⮕ RECURSOS PER ADOPTANTS

*Els serveis dels especialistes no estàn inclosos a l’adopció, només la recomanació i orientació amb la possibilitat de tindre descomptes si tenim conveni de col·laboració amb ells.

Família

Des d’APAN creiem en el model de família interespècie, per el que treballem en facilitar les coses als nostres adoptants creant convenis i col·laboracions amb empreses i entitats del món animalista per tal d’afavorir les adopcions dels nostres peluts i l’experìencia de les famílies adoptants. 

En el moment de l’adopció se t’informarà de totes les col·laboracións a les que us podeu adherir per haver adoptat amb nosaltres.

*Aquestes col·laboracions van evolulocionant i canviant per el que no sempre seràn les mateixes.

 

Què no inclou l’adopció?

Qualsevol assumpte no especificat en aquest apartat i/o que no hagi estat consensuat en cada cas concret amb els responsables del refugi.

Translate »
Facebook
Instagram