Bruc

El Bruc deambulava per un poble. Es trobava en unes pèssimes condicions fins que algú el va ajudar. Ha millorat molt des que està amb nosaltres, tot i ser positiu de FIV i FELV pot fer vida normal, únicament ha de portar una alimentació específica. És el gat més bo i agraït del mon i es mereix una oportunitat.

Naixement Juliol 2014

Fiv felv positiu

Vols conèixer al Bruc?