L’oficina

És el centre de reunió dels membres, socis i voluntaris, a on trobem la informació de les tasques a fer, noticies i fotografies dels animals adoptats que ens envien les seves noves famílies. I a on es fan els tràmits administratius de la gestió del recinte

Vull adoptar!