Col.laboradors Internacionals

Els nostres Col·laboradors internacionals

Malauradament el nostre país és conegut a l’estranger per la terrible manera en que tractem els animals. És clar que no podem generalitzar però el nombre d’abandonaments i el de maltractaments reflecteixen una realitat molt dura. Aquest fet va motivar a algunes persones d’altres països a donar-nos un cop de mà i mentre l’administració catalana i espanyola no es posin les piles en aquest tema, haurem de dependre d’ells.

Principalment des d’ Alemanya i Suècia, s’han creat unes associacions de caràcter privat que dediquen el seu temps lliure a treballar per l’APAN. La majoria van començar venint de voluntaris a l’APAN i posteriorment van decidir involucrar-s’hi plenament.

Gràcies a ells la majoria dels nostres animals troben una família adequada a les seves necessitats, sobretot animals que en el nostre país tenen molt poques possibilitats de ser adoptats perquè estan malalts, son porucs, son vells o no són de “raça”. Certament tenim la garantia que la selecció de les famílies s’ha fet seguint els valors establerts per l’APAN. L’associació estrangera es responsabilitza de cada una de les adopcions fent signar un contracte a la família adoptant.