+34 699 41 00 47 info@protectora-apan.org

La Luna (femella) i el Vadadolid (mascle) provenen d’un comís fet per la Guàrdia Civil a un home que ja tenia un animal comissat en dipòsit.

Com la majoria de les mones que tenim a l’Apan aquests dos pertanyen també a la raça dels Macaca Silvana, originaris del Nord d’Àfrica.

ACTUALITAT: Ara viuran per sempre a l’AAP a Holanda.
http://www.aap.nl/almere-apeneilanden.html