Adopció

Home Adopció
Adopció – Finalitat

Cada animal té unes característiques físiques, de caràcter i de comportament individual que el diferencia de la resta d’animals. Per aquest motiu no escatimem en esforços perquè cada animal trobi la família correcte.

Una família que l’adoptarà, que l’estimarà i el cuidarà fins a la fi dels seus dies com un membre més de la família.